VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Văn bản pháp luật 

Bộ luật hình sự

Bộ luật hình sự
Tên tập tin: VBPL/1.BO LUAT HINH SU-1999.doc
Kích thước: 673.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 431

Bộ luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự
Tên tập tin: VBPL/2. Bo luat to tung hinh su.doc
Kích thước: 599.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 301

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
Tên tập tin: VBPL/3. luat sua doi, bo sung mot so dieu cua bo luat hinh su.doc
Kích thước: 102.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 289

Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của luật thi hành án hình sự

Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của luật thi hành án hình sự
Tên tập tin: VBPL/4. Nghi Dinh So 09-2012-ND-CP.doc
Kích thước: 60.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 385

Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
Tên tập tin: VBPL/5. Nghi Dinh So 10-2012-ND-CP.doc
Kích thước: 125.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 416

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất

Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất
Tên tập tin: VBPL/6. Nghi Dinh so 54-2001-ND-CP.doc
Kích thước: 53.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 276

Nghị định của chính phủ số 59/2ooo/nđ-cp ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Nghị định của chính phủ số 59/2ooo/nđ-cp ngày 30 tháng 10 năm 2000 quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
Tên tập tin: VBPL/7. Nghi Dinh so 59-2000-ND-CP.doc
Kích thước: 61.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 257

Nghị định của Chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ

Nghị định của Chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ
Tên tập tin: VBPL/8. Nghi dinh so 60-2000-ND-CP.doc
Kích thước: 75.00 KB | Download Tải về | Lượt tải: 256

Nghị định của chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

Nghị định của chính phủ Quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo
Tên tập tin: VBPL/9. Nghi dinh so 61-2000-ND-CP.doc
Kích thước: 74.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 270

Nghị định quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Nghị định quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
Tên tập tin: VBPL/10. Nghi Dinh So 64-2011-ND-CP.doc
Kích thước: 67.50 KB | Download Tải về | Lượt tải: 346
Pháp luật hình sự

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch