VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

TỘI NHẬN HỐI LỘ

  1. TỘI NHẬN HỐI LỘ

Nhận hối lộ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng
  • Giá trị dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-        Gây hậu quả nghiêm trọng;

-        Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

-        Đã bị kết án về một trong các tội phạm về tham nhũng theo quy định của BLHS, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Như vậy, chủ thể thực hiện tội phạm ở đây phải là người có chức vụ, quyền hạn. Người đó phải sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện, công cụ thuận lợi để nhận tiền, tài sản hoặc một giá trị vật chất nào khác của người đưa hối lộ. Tức là nếu người có chức vụ, quyền hạn nhận tiền, tài sản hoặc bất kỳ giá trị vật chất nào của người đưa hối lộ mà việc thực hiện hoặc không thực hiện yêu cầu của người đưa hối lộ không liên quan gì đến chức vụ, quyền hạn của người đó thì không bị coi là nhận hối lộ.

Trực tiếp nhận hối lộ: là người nhận hối lộ trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc giá trị vật chất khác của người hối lộ không thông qua người khác. Tuy nhiên, trường hợp người nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người khác và người này không phải là người đưa hối lộ, cũng không phải là người môi giới hối lộ nhưng người nhận tiền vẫn là người nhận hối lộ.

Qua trung gian nhận hối lộ: là trường hợp người nhận hối lộ không trực tiếp nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của người đưa hối lộ. Qua trung gian không nhất thiết là chỉ qua người thứ ba mà có thể là qua nhiều người, nhiều khâu nhưng cuối cùng thì tiền, tài sản hoặc các giá trị vật chất khác của người đưa hối lộ cũng đến với người nhận hối lộ. Người nhận hối lộ không nhất thiết phải biết người đưa hối lộ là ai, chỉ cần biết đó là của hối lộ là đã bị coi là đã nhận hối lộ; Do đó, nếu có căn cứ xác định người nhận tiền, tài sản hoặc giá trị vật chất khác không biết đó là của hối lộ thì người nhận không bị coi là nhận hối lộ.

Để làm hoặc không làm một việc gì vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ: là hành vi của người nhận hối lộ đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giải quyết cho người đưa hối lộ một việc nào đó mà việc đó có lợi cho chính người đưa hối lộ hoặc người mà người đưa hối lộ quan tâm và có yêu cầu.

Không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ: Là trường hợp vì đã nhận hối lộ nên người phạm tội không thực hiện một việc mà lẽ ra họ phải thực hiện và do không thực hiện nhiệm vụ đó nên đã đem lại lợi ích cho người đưa hối lộ.

Tội nhận hối lộ được xem là hoàn thành kể từ khi người phạm tội thỏa thuận được việc nhận tiền và hứa sẽ làm hoặc không làm một việc thuộc thẩm quyền của mình theo yêu cầu của người đưa hối lộ hoặc người thứ ba mà người dưa hối lộ quan tâm.

Lưu ý:

Nếu vì biết ơn người có chức vụ quyền hạn đã nhiệt tình giúp giải quyết công việc của mình một cách tự nguyện mà người được giải quyết chủ động gửi quà cám ơn thì không có tội nhận hối lộ xảy ra.

Đối với trường hợp người có chức vụ, quyền hạn chủ động đòi hối lộ, tội phạm được coi là hoàn thành kể từ thời điểm người phạm tội tỏ rõ thái độ đòi hỏi để làm hoặc không làm một việc và người đưa hối lộ đã chấp nhận đề nghị đó.

Người có chức vụ, quyền hạn nếu chỉ nhận những giá trị tinh thần (không có bất kỳ giá trị vật chất nào khác) thì không cấu thành tội nhận hối lộ.

Mục đích của người có chức vụ quyền hạn khi thực hiện yêu cầu của người hối lộ là nhằm nhận hối lộ. Nếu không có mục đích này thì cũng không cấu thành tội phạm này mà chỉ có thể cấu thành các tội phạm tương ứng (nếu có) với các hành vi làm trái pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.


Bài viết liên quan
XÓA ÁN TÍCH: LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VÀ NHỮNG CẢI CÁCH CỦA PHÁP LUẬT

XÓA ÁN TÍCH: LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VÀ NHỮNG CẢI CÁCH CỦA PHÁP LUẬT

Khái niệm xóa án tích theo điều 63 trong bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi năm 2009 được hiểu là “Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được tòa án cấp giấy chứng nhận”. Xin hãy lưu ý vế thứ hai trong câu trên là “được tòa án cấp giấy chứng nhận”. Nó có nghĩa là một người muốn được xóa án tích phải được tòa án ...

TỘI KINH DOANH TRÁI PHÉP

TỘI KINH DOANH TRÁI PHÉP

Kinh doanh trái phép là hành vi kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép thuộc một trong số những trường hợp mà pháp luật quy định

TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

TỘI GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Gây rối trật tự công cộng là hành vi tập trung đông người gây náo động, đuổi đánh nhau, hò hét, đốt pháo, đập phá các công trình công cộng ở những nơi ăn uống, vui chơi, giải trí,..v..v

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tai nạn giao thông là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Đặc biệt nếu vụ tai nạn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng hoặc tài sản của người khác thì người vi phạm giao thông dẫn đến gây tai nạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

Theo quy định tại Điều 121 BLHS thì làm nhục người khác phải là hành vi của một người (bằng lời nói, chữ viết hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Tuy nhiên, pháp luật lại không có một hướng dẫn nào về việc xác định như thế nào là xúc phạm nghiêm trọng. Việc đánh giá mức độ xúc phạm có nghiêm trọng hay không ...

Xem tất cả »


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch