VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Thi hành án hình sự


Thủ tục thi hành án hình sự

Thủ tục thi hành án hình sự

Theo quy định tại Điều 255 LTTHS, những bản án và quyết định được thi hành là những bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm:

Thẩm quyền thi hành án hình sự

Thẩm quyền thi hành án hình sự

Về thẩm quyền thi hành án hình sự thì BLTTHS năm 2003 quy định tại Điều 262 như sau: a) Chánh án Tòa án cấp tỉnh nơi người đang chấp hành hình phạt tù có thể cho người đó được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 và Điều 62 BLHS.

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010, gồm 15 Chương, 182 Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2011, thay thế Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù ngày 08/3/1993, Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ xung một số điều Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù.


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch