VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Thế nào là buôn bán trái phép thuốc lá qua biên giới?

Thế nào là buôn bán trái phép thuốc lá qua biên giới?

Thuốc lá có được từ hành vi buôn lậu không thực hiện những nghĩa vụ về thuế (ví dụ như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt...), giá thành rẻ và có thể không in các cảnh báo sức khỏe, không cần tham gia trích nộp 1% cho Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng từ khâu sản xuất đến vận chuyển, tiêu dùng. Trong đó, thuốc lá chính ngạch sản xuất trong nước phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm chỉnh thực hiện quy định về thuế, giấy phép... gây nên sự cạnh tranh không công bằng, thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc gia, an ninh thương mại quốc tế và sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015, việc buôn bán trái phép hàng hóa là thuốc lá qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại với giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc một trong các Điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc đã bị kết án về một trong các tội này nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Tham khảo thêm bài viết “Quy định của pháp luật hiện hành về các yếu tố cấu thành của cá nhân trong Tội buôn lậu” theo đường link: http://tuvanluathinhsu.com/quy-dinh-cua-phap-luat-hien-hanh-ve-cac-yeu-to-cau-thanh-cua-ca-nhan-trong-toi-buon-lau-133-a8ia.html

Trong phạm vi bài viết này, bàn về về yếu tố “trái phép” của việc buôn bán thuốc lá qua biên giới, khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại. Theo đó, trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, việc buôn bán thuốc lá phải tuân thủ một số quy định như sau:

1. Điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc lá

Kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc là một ngành thuộc hệ thống ngành nghề kinh doanh thuốc lá, vì vậy chủ thể kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật hiện hành.

a) Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá:

-          Thực hiện thương mại nhà nước trong nhập khẩu sản phẩm thuốc lá. Thương mại nhà nước trong nhập khẩu sản phẩm thuốc lá là cơ chế nhập khẩu trên cơ sở Nhà nước chỉ định doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá.

-          Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành. Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải được dán tem nhập khẩu trên bao gói.

-          Sản phẩm thuốc là nhập khẩu phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý như đối với sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước.

-          Bộ Công thương chỉ định doanh nghiệp thực hiện thương mại nhà nước nhập khẩu đối với sản phẩm thuốc lá.

Như vậy, có thể nhận thấy trong trường hợp này, chủ thể được thực hiện việc nhập khẩu thuốc lá phải là doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá. Cá nhân không được phép kinh doanh nhập khẩu thuốc lá.

b) Xuất khẩu sản phẩm thuốc lá:

-          Thương nhân được cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép phân phối sản phẩm thuộc lá hoặc giấy phép buôn bán sản phẩm thuốc lá được xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp.

-          Trường hợp thương nhân nhận ủy thác xuất khẩu sản phẩm thuốc lá có nguồn gốc hợp pháp từ thương nhân có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá thì thương nhân nhận ủy thác xuất phẩu phải có một trong ba loại giấy phép trên.

Đối với thương nhân có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, số lượng sản phẩm thuốc lá xuất khẩu không bị trừ vào hạn mức sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu dùng trong nước.

Lưu ý: Chủ thể thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm thuốc lá là thương nhân. Căn cứ theo quy định tại Luật Thương mại 2005 và quy định tại Nghị định 67/2013/NĐ-CP thì thương nhân phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Riêng đối với sản phẩm là thuốc lá điếu, xì gà thì doanh nghiệp phải tuân thủ thêm một số quy định như sau:

-          Đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phải được đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.

-          Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường trong nước phải tuân thủ các quy dịnh pháp luật hiện hành về mua bán sản phẩm thuốc lá.

-          Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối với sản phẩm thuốc lá điều, xì gà sản xuất trong nước.

-          Đối với các nhãn hiệu thuốc lá điếu, xì gà lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam, trước khu làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải gửi mẫu thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc các quy định an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật của Việt Nam.

-          Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì.

2. Về sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá

-         Sản lượng sản phẩm thuốc lá sản xuất và nhập khẩu hàng năm của doanh nghiệp để tiêu thụ trong nước không được vượt quá sản lượng ghi trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

-         Trên cơ sở kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong 03 năm và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của 05 năm tiếp theo, Bộ Công Thương xem xét và công bố sản lượng được phép sản xuất và nhập khẩu của từng doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong giai đoạn 05 năm tiếp theo trong Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp.

-         Đến năm 2017 sản lượng các sản phẩm thuốc lá do doanh nghiệp sản xuất được quy đổi ra thuốc lá điếu (loại 20 điếu/bao) phải đạt từ 100 triệu bao/năm (gồm sản lượng sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) trở lên, trường hợp không đạt được sản lượng trên sẽ phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá khác.

Theo đó, chủ thể tiến hành hành vi buôn bán thuốc lá qua biên giới vi phạm một trong những quy định trên được xem là thực hiện hành vi một cách “trái phép”.Pháp luật hình sự

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch