VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Thẩm quyền thi hành án hình sự

1. Thẩm quyền thi hành án hình sự

Về thẩm quyền thi hành án hình sự thì BLTTHS năm 2003 quy định tại Điều 262 như sau:

a) Chánh án Tòa án cấp tỉnh nơi người đang chấp hành hình phạt tù có thể cho người đó được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 và Điều 62 BLHS.

b)Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể cho người đang chấp hành hình phạt tù trong các trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 61 và Điều 62 BLHS.

Như vậy, chỉ có Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người đang chấp hành án mới có quyền cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù trong trường hợp người bị kết án bệnh nặng. Các trường hợp còn lại do chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm giải quyết.

Ví dụ:

1. Nguyễn Văn A bị Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Tp HCM xử phạt tù và đang thi hành án tại trại giam Cái Tàu – Cà Mau. Nguyên Văn A bị bệnh nặng,  theo đề nghị của Ban giám thị trại Cái Tàu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã cho Nguyễn Văn A được tạm đình chỉ chấp hành án.

2. Nguyễn Thị B bị Tòa án nhân dân quận 10, Tp HCM xử phạt tù và đang thi hành án tại trại giam Kênh 5 – Cần Thơ. Nguyễn Thị B có thai trong trại, theo đề nghị của Ban giám thị trại giam Kênh 5, Chánh án Tòa án nhân dân quận 10 có thể cho Nguyễn Thị B được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Chánh án Tòa án đã xử sơ thẩm hoặc Tòa án nơi người bị kết án đang chấp hành án, nếu thấy đủ điều kiện thì ra Quyết định Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, nếu không đủ điều kiện thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Chậm nhất là 7 ngày trước khi hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, Chánh án Tòa án đã cho tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù phải ra quyết định thi hành án đối với phần hình phạt còn lại và gửi ngay quyết định đó cho cơ quan Công an cùng cấp nơi Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ và người bị kết án.

2. Tư vấn Luật thi hành án hình sự

Trên cơ sở hồ sơ vụ án Luật sư sẽ tư vấn cho quý khác các quy định về tội phạm, hình phạt và vấn đề thi hành án của Bộ Luật Hình sự Việt Nam:

  • Tư vấn thẩm quyền thi hành án hình sự
  • Tư vấn trình tự thủ tục thi hành án hình sự
  • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về tội phạm và các nội dung khác liên quan đến thi hành án đối với các tội phạm (tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng); tư vấn quy định về Đồng phạm, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm…;
  • Tư vấn quy định pháp luật về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, tư vấn những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Tư vấn quy định pháp luật hình sự về hình phạt, các hình phạt cụ thể và các nội dung khác liên quan đến hình phạt, tư vấn quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan.
  • Tư vấn về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời gian chấp hành hình phạt, tư vấn quy định pháp luật về xóa án tích và các quy định liên quan.
  • Tư vấn quy định pháp luật đối với trường hợp người chưa thành niên phạm tội.

3. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật hình sự

Lĩnh vực tư vấn luật hình sự là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư về hình sự phụ trách tư vấn và tham gia tranh tụng. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, Văn phòng luật sư Quang Thái cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp toàn diện nhất cho Quý khách. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bào chữa và bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp cho quý khách.

  • Liên hệ trực tiếp Luật sư tư vấn luật: số 12, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP HCM

Ngoài ra, Văn phòng luật chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn luật lĩnh vực khác như tư vấn luật dân sự, tư vấn luật kinh tế, (tư vấn luật doanh nghiệp và thương mại), tư vấn luật đầu tư, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, tư vấn luật đất đai, tư vấn luật lao động, tư vấn luật hôn nhân gia đình, tư vấn thủ tục ly hôn...

Hãy liên hệ chúng tôi để được Luật sư tư vấn nhanh chóng, kịp thời vấn đề pháp lý của Quý khách.


Bài viết liên quan
Thủ tục thi hành án hình sự

Thủ tục thi hành án hình sự

Theo quy định tại Điều 255 LTTHS, những bản án và quyết định được thi hành là những bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, bao gồm:

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010, gồm 15 Chương, 182 Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2011, thay thế Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù ngày 08/3/1993, Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ xung một số điều Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù.

Xem tất cả »


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch