VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Nghiên cứu luật


Một số vấn đề về sử dụng chứng cứ trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Một số vấn đề về sử dụng chứng cứ trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam

Trong quá trình chứng minh, muốn giải quyết đúng đắn vụ án hình sự, muốn xác định sự thật khách quan, có cơ sở để kết luận đúng về hành vi phạm tội đã xảy ra thì cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải có tài liệu, chứng cứ để chứng minh bản chất của người phạm tội.

Kết quả giám định chưa rõ, khó xử lý

Kết quả giám định chưa rõ, khó xử lý

Kết quả giám định mâu thuẫn, chưa rõ là một bất cập đang làm nhức đầu các cơ quan tố tụng. Nhiều chuyên gia cho rằng trong khi chờ cơ chế tháo gỡ thì các cơ quan tố tụng trung ương cần có hướng dẫn…

Viện kiểm sát cần chuyển thành viện công tố

Viện kiểm sát cần chuyển thành viện công tố

Thu gọn đầu mối cơ quan điều tra là chủ trương cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị đã đề ra. Vấn đề là thu gọn như thế nào?

Tranh tụng mới có phiên tòa đúng nghĩa

Tranh tụng mới có phiên tòa đúng nghĩa

Một mục tiêu của cải cách tư pháp là lấy tòa án làm trung tâm, lấy tranh tụng tại tòa làm khâu đột phá. Tuy nhiên, tranh tụng ra sao, tranh tụng đến đâu… vẫn còn là điều cần phải bàn.

Tăng quyền luật sư để nâng chất tranh tụng

Tăng quyền luật sư để nâng chất tranh tụng

Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp nêu rõ cần nâng cao vai trò của luật sư để bảo đảm cân bằng giữa bên bào chữa và bên công tố nhưng điều này hiện vẫn còn nhiều hạn chế…


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch