VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Kiến thức luật


Lỗi cố ý gián tiếp & Tội có cấu thành hình thức trong Bộ Luật Hình sự.

Lỗi cố ý gián tiếp & Tội có cấu thành hình thức trong Bộ Luật Hình sự.

Vấn đề lỗi cố ý trực tiếp ở các tội CTTP (cấu thành tội phạm) hình thức đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ về mặt khoa học. Trong bài viết này, chúng tôi muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề lỗi cố ý gián tiếp có xảy ra ở các tội phạm có cấu thành hình thức hay không?

Bàn về định tội danh với một số tội xâm phạm sở hữu

Bàn về định tội danh với một số tội xâm phạm sở hữu

Định tội danh là một vấn đề rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, là tiền đề cho việc phân hóa trách nhiệm hình sự và cá thể hoá hình phạt một cách công minh, chính xác, đồng thời làm cơ sở cho việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xác định thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố ...

Bị can, bị cáo có quyền yêu cầu giám định?

Bị can, bị cáo có quyền yêu cầu giám định?

Vấn đề được nhiều đại biểu (ĐB) quan tâm là có nên bỏ giám định viên pháp y tại phòng kỹ thuật hình sự của công an cấp tỉnh hay không? Hoặc nếu giữ lại thì nên chăng chỉ để lực lượng này thực hiện công việc giám định tử thi mà thôi?

Bàn về thẩm quyền giải quyết, xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người nước ngoài

Bàn về thẩm quyền giải quyết, xét xử vụ án hình sự có bị cáo là người nước ngoài

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư, kinh doanh, du lịch, trường hợp họ thực hiện hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật tại Việt Nam sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đề cập đến thẩm quyền của Tòa án trong ...


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch