VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Kiến thức luật


TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

TỘI LÀM NHỤC NGƯỜI KHÁC

Theo quy định tại Điều 121 BLHS thì làm nhục người khác phải là hành vi của một người (bằng lời nói, chữ viết hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Tuy nhiên, pháp luật lại không có một hướng dẫn nào về việc xác định như thế nào là xúc phạm nghiêm trọng. Việc đánh giá mức độ xúc phạm có nghiêm trọng hay không ...

TỘI MUA BÁN NGƯỜI

TỘI MUA BÁN NGƯỜI

Mua bán người theo quy định của điều 119 BLHS là hành vi của một người coi con người như hàng hóa để mua bán, rao đổi lấy tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Đây là hành vi này xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự của con người

TỘI KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

TỘI KHÔNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Không tố giác tội phạm là hành vi của một người biết rõ một tội phạm đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác với cơ quan có thẩm quyền (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Ủy ban nhân dân)

Tội che giấu tội phạm

Tội che giấu tội phạm

Che giấu tội phạm là hành vi người thực hiện tội phạm này gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội xâm phạm tội , xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tư pháp

Tội cho vay nặng lãi

Tội cho vay nặng lãi

Cho vay lãi nặng là hình thức cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định gấp nhiều lần. Tội phạm này xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tín dụng của Nhà nước, gây thiệt hại cho lợi ích của người đi vay. Theo quy định của pháp luật tại Điều 123 BLHS thì người nào cho ...


© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch