VĂN PHÒNG TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Nhanh chóng - uy tín - chuyên nghiệp

Văn phòng tư vấn luật hình sự - Luật sư Quang Thái

Tư vấn luật hình sự

Thực tế ở Việt Nam, luật sư được mời tham gia gia tố tụng trong các vụ án hình sự ít hơn trong các vụ án dân sự. Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng ngoài việc số lượng án dân sự nhiều hơn án hình sự còn có một nguyên nhân khác, đó là quan điểm của bị can, bị cáo, gia đình bị can, bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Một số người ( trong đó cũng có một số người tiến hành tố tụng ) cho rằng trong vụ án hình sự hồ sơ đã được các quan tố tụng làm hết nên mời luật sư để làm gì.

Pháp luật hình sự
Tư vấn luật hình sự

Tư vấn luật hình sự

Thực tế ở Việt Nam, luật sư được mời tham gia gia tố tụng trong các vụ án hình sự ít hơn trong các vụ án dân sự. Sau một thời gian nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng ngoài việc số lượng án dân sự nhiều hơn án hình sự còn có một nguyên nhân khác, đó là quan điểm của bị can, bị cáo, gia đình bị can, bị cáo, người ...

Quy định của pháp luật về pháp luật hình sự

Quy định của pháp luật về pháp luật hình sự

Tội phạm quy định tại Bộ luật hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, ...

Pháp luật tố tụng hình sự

Pháp luật tố tụng hình sự

Bộ luật tố tụng hình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông ngày 26/11/2003 gồm 36 Chương, 346 Điều, quy định trình tự thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ quyền ...

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010, gồm 15 Chương, 182 Điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2011, thay thế Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù ngày 08/3/1993, Pháp lệnh 01/2007/UBTVQH12 sửa đổi, bổ xung một số điều Pháp lệnh thi hành án hình sự phạt tù.

Pháp luật hình sự

© 2014 - Bản quyền Văn Phòng Luật Sư Quang Thái

Đặt lịch